Chinese 305 Advanced Chinese
University of Illinois at Urbana-Champaign
Chilin Shih, Huang-Lan Su

一顆蘋果 An Apple
小宇 Xiao Yu
作詞 黃文萱
作曲 宋念宇

Youtube video


時間會怎麼改變 shi2jian1 hui4 zhen3me gai3bian4 How would time change?
本來掛在牆上 ben3lai2 gua4 zai4 qiang2 shang4 Originally it hung on the wall
被問起誰的從前 bei4 wen4qi3 shei2de cong2qian2 When asked about someone's past
本來記得一些 ben3lai2 ji4de2 yi4xie1 As it turns out, it remembered a little
.
坐著慢慢發現 zuo4zhe man4man4 fa1xian4 Sitting there, slowly discovering
原來沒有必要 yuan2lai2 mei2you3 bi4yao4 You know, there is no need
非得證明我存在 fei1dei3 zheng4ming2 wo3 cun2zai4 That I must prove my existence
.
試問 shi4 wen4 Let me ask
一顆蘋果他能夠能夠活多久 yi4ke1 ping2guo3 ta1 neng2gou4 neng2gou4 huo2 duo1 jiu3 An apple, how long can he live?
一顆蘋果他是否是否也怕痛 yi4ke1 ping2guo3 ta1 shi4fou3 shi4fou3 ye3 pa4 tong4 An apple, whether he's also afraid of pain?
一顆蘋果 yi4ke1 ping2guo3 An apple
.
一顆蘋果他本份本份是什麼 yi4ke1 ping2guo3 ta1 ben3fen4 ben3fen4 shi3 shen2me An apple, what is his responsibility?
一顆蘋果他是否是否怕出糗 yi4ke1 ping2guo3 ta1 shi4fou3 shi4fou3 pa4 chu1qiu3 An apple, whether he cares making a fool of himself
一顆蘋果 yi4ke1 ping2guo3 an apple
.
我們會怎麼改變 wo3men hui4 zhen3me gai3bian4 How would we change?
本來記載牆上 ben3lai2 ji4zai3 qiang2 shang4 Originally it was recorded on the wall
那就是我們從前 na4 jiu4shi4 wo3men cong2qian2 That was our past
本來善良一些 ben3lai2 shan4liang2 yi4xie1 Originally we were kinder
.
坐著慢慢發現 zuo4zhe man4man4 fa1xian4 Sitting there, slowly discovering
原來沒有必要 yuan2lai2 mei2you3 bi4yao4 You know, there is no need
非得證明我存在 fei1dei3 zheng4ming2 wo3 cun2zai4 That I must prove my existence
.
試問 shi4 wen4 Let me ask
一顆蘋果他本份本份是什麼 yi4ke1 ping2guo3 ta1 ben3fen4 ben3fen4 shi3 shen2me how long an apple could subsist on the world
一顆蘋果他是否是否怕出糗 yi4ke1 ping2guo3 ta1shi4fou3 shi4fou3 ye3 pa4 chu1qiu3 whether an apple also fear for pain
一顆蘋果 yi4ke1 ping2guo3 an apple
.
一顆蘋果他本份本份是什麼 yi4ke1 ping2guo3 ta1 ben3fen4 ben3fen4 shi3 shen2me what is an apple's duty
一顆蘋果他是否是否怕出糗 yi4ke1 ping2guo3 ta1shi4fou3 shi4fou3 ye3 pa4 chu1qiu3 whether an apple fear to make a fool of himself
一顆蘋果 yi4ke1 ping2guo3 an apple
.
一顆蘋果他本份本份是什麼 yi4ke1 ping2guo3 ta1 ben3fen4 ben3fen4 shi3 shen2me An apple, what is his responsibility?
一顆蘋果他是否是否怕出糗 yi4ke1 ping2guo3 ta1 shi4fou3 shi4fou3 pa4 chu1qiu3 An apple, whether he cares making a fool of himself
一顆蘋果 yi4ke1 ping2guo3 an apple
.