Chinese Lyrics
Chinese 305 Advanced Chinese
University of Illinois at Urbana-Champaign

Chilin Shih

Youtube Video
青 花 瓷 Blue and White Porcelain
演唱: 周杰倫
作曲: 周杰倫
作詞: 方文山

su4 pei1 gou1le4 chu1 qing1 hua1 The blue floral is sketched on the white clay
bi3 feng1 nong2 zhuan3 dan4 The heavy ink on the brush turns light
ping2 shen1 miao2hui4 de mu3dan1 The peony is expertly painted on the vase
yi1 ru2 ni3 chu1 zhuang1 It's like your fresh makeup
ran3ran3 tan2xiang1 tou4 guo4 chuang1 The sandalwood incense permeates through the window
xin1 shi4 wo3 liao3ran2 I know what you are thinking about
xuan1zhi3 shang4 zou3 bi3 zi4 ci4 ge1 yi2ban4 The brushes stopped half way on the rice paper
you4 ce4 xuan4ran3 shi4nu3 tu2 The color of the glaze defines the painting of the lady
yun4wei4 bei4 si1 cang2 Her elegance well-kept in private collection
er2 ni3 yan1ran2de yi1 xiao4 Your sweet smile
ru2 han2 bao1 dai4 fang4 Like a flower bud ready to bloom
ni3de mei3 yi1 lu3 piao1san4 Your beauty drifted away
qu4 dao4 wo3 qu4 bu4liao3 de di4fang1 To the place I can't go
.
tain1 qing1 se4 deng3 yan1 yu3 Azure is waiting for the smoky rain
er2 wo3 zai4 deng3 ni3 And I am waiting for you
chui1 yan1 niao3niao3 sheng1 qi3 The cooking smoke rises slowly
ge2 jiang1 qian1 wan4 li3 Ten thousand miles away, separated by the river
zai4 ping2 di3 shu1 han4 li4 Writing in Han script at the bottom of the vase
仿 fang3 qian2 chao2 de piao1yi4 Imitating the elegance of the dynasty in the past
jiu4 dang1 wo3 wei4 yu4jian4 ni3 fu2bi3 Foreshadowing how I met you
tain1 qing1 se4 deng3 yan1 yu3 Azure is waiting for the smoky rain
er2 wo3 zai4 deng3 ni3 And I am waiting for you
yue4 se4 bei4 da3lao1 qi3 The moon color is being fished up
yun4 kai1 le jie2ju2 Spreading to the conclusion
ru2 chuan2 shi4 de qing1 hua1 ci3 Like the heirloom blue and white porcelain
zi4 gu4 zi4 mei3li4 Enjoying your own beauty
ni3 yan3 dai4 xiao4 yi4 With an intention of a smile in your eyes
.
se4 bai2 hua1 qing1 de jin3 li3 The colorful carp in white and blue
yue4ran2 yu2 wan3 di3 Jumping from the bottom of the bowl
lin2mo2 song4 ti3 luo4kuan3 shi2 Style the signature in Song calligraphy
que4 dian4 ji4 zhe ni4 Thinking about you
ni3 yin3cang2 zai4 yao2 shao1 li3 Hidden in the kilm fire
qian1 nian2 de mi4mi4 A secret of a thousand years
ji2 xi4ni4 you2ru2 xiu4hua1 zhen1 luo4 di4 Exquisite like an embroidery needle falling to the ground
.
lian2 wai4 ba1jiao1 re4 zou4 yu3 Beyond the curtain, the banana leaves are troubling the sudden rain
men2 huan2 re3 tong2 lu4 The ring on the doorknock is troubling the copper green
er2 wo3 lu4 guo4 na4 jiang1 nan2 xiao3 zhen4 re3le ni3 And I wander pass the small town to the south bend of the river, troubling you
zai4 po1 mo4 de shan1 shui3 hua4 li3 In the ink splash of the landscape painting
ni3 cong2 mo4 se4 shen1 chu4 bei4 yin3 qu4 You disappear into the darkest color of the ink
.
tain1 qing1 se4 deng3 yan1 yu3 Azure is waiting for the smoky rain
er2 wo3 zai4 deng3 ni3 And I am waiting for you
chui1 yan1 niao3niao3 sheng1 qi3 The cooking smoke rises slowly
ge2 jiang1 qian1 wan4 li3 Ten thousand miles away, separated by the river
zai4 ping2 di3 shu1 han4 li4 Writing in Han script at the bottom of the vase
仿 fang3 qian2 chao2 de piao1yi4 Imitating the elegance of the dynasty in the past
jiu4 dang1 wo3 wei4 yu4jian4 ni3 fu2bi3 Foreshadowing how I met you
.
tain1 qing1 se4 deng3 yan1 yu3 Azure is waiting for the smoky rain
er2 wo3 zai4 deng3 ni3 And I am waiting for you
yue4 se4 bei4 da3lao1 qi3 The moon color is being fished up
yun4 kai1 le jie2ju2 Spreading to the conclusion
ru2 chuan2 shi4 de qing1 hua1 ci3 Like the heirloom blue and white porcelain
zi4 gu4 zi4 mei3li4 Enjoying your own beauty
ni3 yan3 dai4 xiao4 yi4 With an intention of a smile in your eyes
.
tain1 qing1 se4 deng3 yan1 yu3 Azure is waiting for the smoky rain
er2 wo3 zai4 deng3 ni3 And I am waiting for you
chui1 yan1 niao3niao3 sheng1 qi3 The cooking smoke rises slowly
ge2 jiang1 qian1 wan4 li3 Ten thousand miles away, separated by the river
zai4 ping2 di3 shu1 han4 li4 Writing in Han script at the bottom of the vase
仿 fang3 qian2 chao2 de piao1yi4 Imitating the elegance of the dynasty in the past
jiu4 dang1 wo3 wei4 yu4jian4 ni3 fu2bi3 Foreshadowing how I met you
.
tain1 qing1 se4 deng3 yan1 yu3 Azure is waiting for the smoky rain
er2 wo3 zai4 deng3 ni3 And I am waiting for you
yue4 se4 bei4 da3lao1 qi3 The moon color is being fished up
yun4 kai1 le jie2ju2 Spreading to the conclusion
ru2 chuan2 shi4 de qing1 hua1 ci3 Like the heirloom blue and white porcelain
zi4 gu4 zi4 mei3li4 Enjoying your own beauty
ni3 yan3 dai4 xiao4 yi4 With an intention of a smile in your eyes