Chinese 305 Advanced Chinese
University of Illinois at Urbana-Champaign

Chilin Shih, Huang-Lan Su

桃花朵朵開
Blooming Peach Blossom

演唱: 阿牛
作詞: 阿牛,友弟
作曲: 阿牛
Youtube video


我在這兒 等著你回來wo3 zai4 zhe4er deng3zhe ni3 hui2 lai2 I am here waiting for you.
等著你回來 看那桃花開deng3zhe ni3 hui2 lai2 kan4 na4 tao2 hua1 kai1 Waiting for you to come back and see the peach blossoms blooming.
我在這兒 等著你回來wo3 zai4 zhe4er deng3zhe ni3 hui2 lai2 I am here waiting for you.
等著你回來 把那花兒採deng3zhe ni3 hui2 lai2 ba3 na4 hua1er cai3 Waiting for you to come back and pick the flowers.
.
暖暖的春風迎面吹 桃花朵朵開nuan3nuan3de chun1 feng1 ying2mian4 chui1 tao2 hua1 duo3duo3kai1 The warm spring breeze is brushing my face. Each one of the peach flowers is blooming
枝頭鳥兒成雙對 情人心花兒開zhi1tou niao3er cheng2 shuang1dui4 qing2ren2 xin1 hua1er kai1 The birds in the branches are in pairs. Love blooms in lover's heart.
啊喲啊喲 你比花還美妙 叫我忘不了a1you a1you ni3 bi3 hua1 hai2 mei3miao4 jiao4 wo3 wang4 bu4liao3 Aiyao! Aiyao! You are even more beautiful than flowers. I can't forget your beauty.
啊喲啊喲 秋又去春又來 記得我的愛a1you a1you qiu1 qu4 chun1 you4 lai2 ji4de2 wo3de ai4 Aiyao! Aiyao! Fall is gone. Spring comes again. Remember my love.
.
我在這兒 等著你回來wo3 zai4 zhe4er deng3zhe ni3 hui2 lai2 I am here waiting for you.
等著你回來 看那桃花開deng3zhe ni3 hui2 lai2 kan4 na4 tao2 hua1 kai1 Waiting for you to come back and see the peach blossoms blooming.
我在這兒 等著你回來wo3 zai4 zhe4er deng3zhe ni3 hui2 lai2 I am here waiting for you.
等著你回來 把那花兒採deng3zhe ni3 hui2 lai2 ba3 na4 hua1er cai3 Waiting for you to come back and pick the flowers.
.
我在這兒 等著你回來wo3 zai4 zhe4er deng3zhe ni3 hui2 lai2 I am here waiting for you.
等著你回來 給你把花戴deng3zhe ni3 hui2 lai2 gei3 ni3 ba3 hua1 dai4 Waiting for you to wear the flowers on you.
我在這兒 等著你回來wo3 zai4 zhe4er deng3zhe ni3 hui2 lai2 I am here waiting for you.
嘗嘗家鄉菜 團圓樂開懷chang2chang2 jia1 xiang1 cai4 tuan2yuan2 le4 kai1huai2 Waiting for you to have hometown cooking, to be happily together with you.
.
暖暖的春風迎面吹 桃花朵朵開nuan3nuan3de chun1 feng1 ying2mian4 chui1 tao2 hua1 duo3duo3kai1 The warm spring breeze is brushing my face. Each one of peach flowers is blooming.
枝頭鳥兒成雙對 情人心花兒開zhi1tou niao3er cheng2 shuang1dui4 qing2ren2 xin1 hua1er kai1 The birds in the branches are in pairs. Love blooms in lover's heart.
啊喲啊喲 你比花還美妙 叫我忘不了a1you a1you ni3 bi3 hua1 hai2 mei3miao4 jiao4 wo3 wang4 bu4liao3 Aiyao! aiyao! You are even more beautiful than flowers. I can't forget your beauty.
啊喲啊喲 秋又去春又來 別把我忘懷a1you a1you qiu1 qu4 chun1 you4 lai2 bie2 ba3 wo3 wang4huai2 Aiyao! Aiyao! Fall is gone. Spring comes again. Don't forget me!
.
我在這兒 等著你回來wo3 zai4 zhe4er deng3zhe ni3 hui2 lai2 I am here waiting for you.
等著你回來 看那桃花開deng3zhe ni3 hui2 lai2 kan4 na4 tao2 hua1 kai1 Waiting for you to come back and see the peach blossoms blooming.
我在這兒 等著你回來wo3 zai4 zhe4er deng3zhe ni3 hui2 lai2 I am here waiting for you.
等著你回來 把那花兒採deng3zhe ni3 hui2 lai2 ba3 na4 hua1er cai3 Waiting for you to come back and pick the flowers.
.
我在這兒 等著你回來wo3 zai4 zhe4er deng3zhe ni3 hui2 lai2 I am here waiting for you.
等著你回來 給你把花戴deng3zhe ni3 hui2 lai2 gei3 ni3 ba3 hua1 dai4 Waiting for you to wear the flowers on you.
我在這兒 等著你回來wo3 zai4 zhe4er deng3zhe ni3 hui2 lai2 I am here waiting for you.
嘗嘗家鄉菜 團圓樂開懷chang2chang2 jia1 xiang1 cai4 tuan2yuan2 le4 kai1huai2 Waiting for you to have hometown cooking, to be happily together with you.
.
我在這兒 等著你回來wo3 zai4 zhe4er deng3zhe ni3 hui2 lai2 I am here waiting for you.
等著你回來 看那桃花開deng3zhe ni3 hui2 lai2 kan4 na4 tao2 hua1 kai1 Waiting for you to come back and see the peach blossoms blooming.
我在這兒 等著你回來wo3 zai4 zhe4er deng3zhe ni3 hui2 lai2 I am here waiting for you.
等著你回來 把那花兒採deng3zhe ni3 hui2 lai2 ba3 na4 hua1er cai3 Waiting for you to come back and pick the flowers.
.
我在這兒 等著你回來wo3 zai4 zhe4er deng3zhe ni3 hui2 lai2 I am here waiting for you.
等著你回來 給你把花戴deng3zhe ni3 hui2 lai2 gei3 ni3 ba3 hua1 dai4 Waiting for you to wear the flowers on you.
我在這兒 等著你回來wo3 zai4 zhe4er deng3zhe ni3 hui2 lai2 I am here waiting for you.
嘗嘗家鄉菜 團圓樂開懷chang2chang2 jia1 xiang1 cai4 tuan2yuan2 le4 kai1huai2 Waiting for you to have hometown cooking, to be happily together with you.
.
我在這兒 等著你回來wo3 zai4 zhe4er deng3zhe ni3 hui2 lai2 I am here waiting for you.
等著你回來 給你把花戴deng3zhe ni3 hui2 lai2 gei3 ni3 ba3 hua1 dai4 Waiting for you to wear the flowers on you.
我在這兒 等著你回來wo3 zai4 zhe4er deng3zhe ni3 hui2 lai2 I am here waiting for you.
嘗嘗家鄉菜 團圓樂開懷chang2chang2 jia1 xiang1 cai4 tuan2yuan2 le4 kai1huai2 Waiting for you to have hometown cooking, to be happily together with you.
.
我在這兒 等著你回來wo3 zai4 zhe4er deng3zhe ni3 hui2 lai2 I am here waiting for you.
等著你回來 看那桃花開deng3zhe ni3 hui2 lai2 kan4 na4 tao2 hua1 kai1 Waiting for you to come back and see the peach blossoms blooming.
我在這兒 等著你回來wo3 zai4 zhe4er deng3zhe ni3 hui2 lai2 I am here waiting for you.
嘗嘗家鄉菜 團圓樂開懷chang2chang2 jia1 xiang1 cai4 tuan2yuan2 le4 kai1huai2 Waiting for you to have hometown cooking, to be happily together with you.